تعرفه

تعرفه در یک نگاه

تعرفه ها در یک نگاه

​​

تعرفه تبلیغات روی بدنه و فضای داخلی اتوبوس های شهری شیراز  سال 1397


 
   
 
تعرفه اجاره  یک دستگاه اتوبوس ماهیانه
 
 
ابعاد فضای تبلیغاتی
 
 
متریال قابل استفاده جهت نصب
 
 
مکان فضای تبلیغاتی
نوع اتوبوس
 
 
فضای تبلیغاتی شماره
 
توضیحات بیشتر  
47/000/000 ریال
 
1140cm*180 cm استیکر/ مش تمام بدنه اتوبوس اسکانیا شامل : بدنه سمت راننده ، بدنه سمت شاگرد ، فضای کامل پشت اتوبوس ، فضای جلوی اتوبوس 1
870cm* 180cm
237cm*240cm
305 cm * 80 cm
توضیحات بیشتر   
 
44/000/000 ریال
1150cm *130cm  
استیکر/ مش
 
 تمام بدنه اتوبوس457 شامل : بدنه سمت راننده ، بدنه سمت شاگرد ، فضای کامل پشت اتوبوس ، فضای جلوی اتوبوس
2
840cm *126 cm
290 cm *  200c
282cm * 56cm
توضیحات بیشتر  20/000/000 ریال 237cm*240cm استیکر فضای کامل پشت اتوبوس اسکانیا 3
توضیحات بیشتر  18/000/000 ریال 290 cm* 200cm استیکر فضای کامل پشت اتوبوس 457 4
توضیحات بیشتر  12/000/000 ریال 142cm*200cm استیکر نیمه بالایی فضای پشت اتوبوس اسکانیا 5
 توضیحات بیشتر 12/000/000  ریال 94cm*240cm استیکر نیمه بالایی فضای پشت اتوبوس 457 6
 توضیحات بیشتر  
15/000/000 ریال
135cm*125cm  
مش
 
3 عدد شیشه سمت شاگرد اتوبوس یوتانگ
 
7
82cm*202 cm
82cm*187cm
 توضیحات بیشتر  
15/000/000 ریال
135cm*125cm  
مش
 
3 عدد شیشه سمت راننده اتوبوس یوتانگ
 
 
8
 
82cm*197 cm
82cm*187cm
 توضیحات بیشتر  
15/000/000 ریال
 
137cm*155cm  
مش
 
3 عدد شیشه سمت شاگرد اتوبوس اسکانیا
9
137cm*160 cm
137cm*181cm
توضیحات بیشتر   
15/000/000 ریال
 
137cm*156cm  
مش
3 عدد شیشه سمت راننده اتوبوس اسکانیا 10
137cm*156 cm
137cm*182cm
توضیحات بیشتر  6/000/000 ریال 55cm* 191cm استیکر شیشه پشت اتوبوس 457 11
توضیحات بیشتر  4/000/000 ریال
 
50 cm*70 cm
 
بک لایت
3عدد
فضای داخل اتوبوس یوتانگ 12
 توضیحات بیشتر 3/000/000 ریال A3 استیکر 2
عدد
فضای داخل اتوبوس اسکانیا 13
 توضیحات بیشتر 4/000/000 ریال 130  cm *30  cm استیکر فضای داخلی پنل 45 درجه اتوبوس 457  (هر اتوبوس4 عدد) 14
 توضیحات بیشتر 8/000/000 ریال
 
8cm*13cm دستگیره دستگیره های داخل اتوبوس    15
 
 
 
 
* در فضاهای تبلیغاتی شماره 1 و 2 حداقل مدت زمان اجاره دو ماهه دوماهه می باشد .
*در فضاهای تبلیغاتی شماره 1 و 2 به ازای هر بار چاپ و نصب مبلغ 15/000/000 ریال به تعرفه اجاره اضافه می گردد .
* در فضاهای تبلیغاتی شماره 3 و 4 به ازای هر بار چاپ و نصب مبلغ 4/000/000 ریال به تعرفه اجاره اضافه می گردد .

 

 

برخی از مشتریان ما

درباره کانون تبلیغات ....

مجری انحصاری تبلیغات روی بدنه و فضای داخلی اتوبوس های شهری شیراز

تماس با ما

آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان ،نبش بلوار مطهری ، ساختمان صد گل طبقه سوم واحد 22
تلفکس: 36493659-071